HOMOLOGACE VOZŮ

Homologace vozidla dovezeného z USA

Vozidla vyráběná pro americký trh většinou splňují přísné evropské předpisy a normy. Tyto jsou, ale vyjádřeny v jiných symbolech, popř.hodnotách, než jaké jsou určeny pro trh evropský. Z tohoto důvodu, je potřeba u každého, individuálně dovezeného automobilu, projít speciálními zkouškami. Dané zkoušky se provádí ve VUMV v Praze. Jedná se o zkoušky plnění emisních norem, plnění norem hluku, měření emisí, elektroinstalace a korekce náklonu předních světlometů. Dále pak automobil putuje do pověřené stanice STK, kde projde dalšími zkouškami.

Teprve po absolvování všech těchto zkoušek je nutné, pro naplnění zákona č.56/2001 Sb. a zákona č.168/1999 Sb. zažádat na Ministerstvu dopravy o udělení výjimek z vyhlášky MDS č.341/2002 Sb. Po udělení výjimek se vozidlo zaregistruje do registru vozidel na MHMP.

Ještě podotýkám, že drtivá většina dovezených vozidel má světelná zařízení, která neodpovídají svým barevným provedením předpisům EHK/OSN. Tento problém řeším předěláním světlometů a elektroinstalace, popř. přidáním univerzálního světlometu jako světla mlhového a světla couvacího.

Tuto službu nabízím pouze jako celek. Cena služby je kalkulována vždy individuálně na konkrétní automobil, podle jeho parametrů a dalších specifikací.

S jakýmikoliv dotazy mě neváhejte kontaktovat na tel.: +420 602 304 488 nebo +420 608 304 488.